Vergoeding 

Therapie bij Parpajon valt onder de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ).
Parpajon heeft voor 2019 contracten met de volgende zorgverzekeraars:
Achmea (Zilveren Kruis, Fbto, Interpolis, Avero Achmea, Pro Life Zorgverzekeringen, de Friesland, OZF zorgverzekeraar, ZieZo)
VGZ (Unive, bewuzt, de Goudse, IZZ, IZA, Zekur, UMC, VGZ)
VRZ Multizorg (Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ, PNO, VvAA)
Menzis (Anderzorg, Hema, PMA)

Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt via de basisverzekering, als uw klachten passen bij een bepaalde diagnose.
Diagnoses die door de verzekeraar worden vergoed zijn o.a. angststoornissen, stemmingsstoornissen (depressie) en posttraumatische stress stoornissen (ptss). Relatieproblemen of coaching wordt meestal niet vergoed. Sommige verzekeraars bieden hiervoor een budget in het aanvullende pakket.

Indien u zeker wilt zijn of en hoeveel u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw verzekeraar.
Als u een restitutiepolis heeft bij een verzekeraar waar Parpajon geen contract mee heeft, dan betaalt u Parpajon en kunt u de rekening bij uw zorgverzekeraar indienen om alles of een deel vergoed te krijgen.

Uw huisarts dient een verwijsbrief te schrijven waarin u wordt verwezen naar de Basis GGZ.
Belinda Kersten stelt als GZ psycholoog de diagnose.
Afhankelijk van onder andere de ernst van de klachten, komt u in aanmerking voor een
kort (ongeveer 3 sessies), middel (ongeveer 6 sessies) of lang (ongeveer 10 sessies) traject.
In sommige gevallen kan een tweede traject volgen.

Het eigen risico van het jaar waarin u het traject start, wordt door de verzekeraar met u verrekend.

Voor het eerste gesprek is de verwijsbrief van de huisarts, uw legitimatie en zorgpasje nodig.

Als uw klachten niet passen bij een diagnose welke wordt vergoed, kunt u de sessies zelf betalen.
Een individuele sessie duurt gemiddeld 50 directe en 10 minuten indirecte tijd en kost 95 euro.
Een partnersessie duurt gemiddeld 75 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd en kost 145 euro.
Soms hebben kortere of langere sessies de voorkeur, dit kan op maat worden afgesproken.

Afspraken dienen uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden afgezegd.
Daarna wordt een no-show tarief van 50 euro in rekening gebracht.

Op 1 december 2018 bedraagt de wachttijd voor een eerste afspraak ongeveer 6 weken.