Vergoeding 

Therapie bij Parpajon valt onder de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ).

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling als uw klachten passen bij een bepaalde diagnose en uw zorgvraag aansluit bij wat de Basis GGZ kan bieden.

Parpajon heeft voor 2022 contracten met de volgende verzekeraars:
Achmea (Zilveren Kruis, Fbto, Interpolis, Pro Life Zorgverzekeringen, de Friesland, ZieZo, AON)
VGZ (Unive, bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC, United Consumers)
Menzis (Anderzorg, Hema, PMA, VinkVink)
Zorg en Zekerheid, AZVZ

Als u verzekerd bent bij 1 van bovenstaande verzekeraars krijgt uw de behandeling 100% vergoed, nadat het eigen risico is verrekend.

Als u bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd en u heeft een restitutie polis, dan krijgt u doorgaans 100% vergoed van het marktconforme tarief.
Als u bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd en u heeft een natura polis, dan krijgt u een lager percentage vergoed van het marktconforme tarief.
U kunt contact opnemen met uw verzekeraar voor informatie over uw specifieke polis en de daarbij horende vergoeding.

In 2022 gaat de GGZ werken volgens het Zorgprestatiemodel.
Dat betekent dat er per sessie vergoed gaat worden, nadat het eigen risico door u is betaald.
De tarieven die de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) voor 2022 heeft vastgesteld voor psychologische zorg in de BGGZ zijn oa::

diagnostiek sessie van 60 minuten 163,37
consult       sessie van 60 minuten 143,71
intercollegiaal overleg        kort        22,18

Deze tarieven zijn inclusief administratietijd.
De zorgverzekeraars hebben een percentage van deze maximale tarieven in de contracten met Parpajon bedongen, tussen 90 en 95%.

Diagnoses die door de verzekeraar worden vergoed zijn o.a. angststoornissen, stemmingsstoornissen (depressie) en posttraumatische stress stoornissen (ptss).
Relatietherapie wordt niet vergoed. Sommige verzekeraars bieden hiervoor een budget in het aanvullende pakket.

Uw huisarts dient een verwijsbrief te schrijven waarin u wordt verwezen naar de Basis GGZ.
De GZ psycholoog stelt de diagnose.
Afhankelijk van onder andere de ernst van de klachten, komt u in aanmering voor een bepaalde hoeveelheid sessies.

Voor het eerste gesprek is de verwijsbrief van de huisarts en uw legitimatie nodig.

Als uw klachten niet passen bij een diagnose welke wordt vergoed, kunt u de sessies zelf betalen.
Een individuele sessie van 60 minuten kost 115 euro.
Een partnersessie      van 75 minuten kost 155 euro.
Een coaching sessie   van 60 minuten kost 135 euro.
Soms hebben kortere of langere sessies de voorkeur, dit kan op maat worden afgesproken.

Parpajon is niet btw plichtig.

Een gemaakte afspraak kan zonder kosten worden afgezegd tot twee werkdagen tevoren.
Bij korter tevoren afgezegde of gemiste afspraken wordt 60 euro aan u in rekening gebracht.