Methoden 

Zoals licht, blijdschap en plezier in ieders leven aanwezig zijn, zo horen donker, pijn en verdriet erbij. Zoals de lotus een prachtige bloem voortbrengt terwijl hij geworteld is in de modder. De kunst is beiden, licht en donker, te omarmen zodat het leven voluit geleefd kan worden.

Parpajon gebruikt professionele, 'evidence-based' methoden volgens de officiële richtlijnen.
En aandacht voor wat lichaam, geest en ziel laten horen op een niet-veroordelende, respectvolle wijze.

Afhankelijk van uw vraag en persoonlijkheid kunnen onder andere worden toegepast: 

 • Cognitieve gedragstherapie om bewust te worden van de invloed van gedachten op gevoel en gedrag. Verandering van overtuigingen kan leiden tot adequater gedrag en meer rust.
  Angst- en paniekbehandeling horen hier ook bij.
 • Mindfulness: aandacht voor wat u voelt en denkt, met een vriendelijke, acceptererende houding jegens uzelf, waardoor u meer in het Nu leeft, rust ervaart en vrijer keuzes kunt maken.
  Tevens meditaties uit andere tradities.
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT) gericht op het toelaten van pijllijke of nare gevoelens, het besef dat u meer bent dan uw gedachten en het verhelderen van uw authentieke waarden zodat u voluit kunt leven.
  Mindfulness en andere vormen van meditatie kunnen worden toegepast.
 • Relatietherapie, o.a. Emotionally Focused Therapy (EFT): een relatie is te beschouwen als een dans. De emoties vormen de muziek. Soms dansen partners de protestpolka. Soms wordt er helemaal niet meer gedanst. Met behulp van EFT (Sue Johnson, 'Hou me vast'), leert u uw interactiepatroon herkennen, onderlinggende behoeften uitspreken en weer naar elkaar toe bewegen, zodat een verbindende tango kan ontstaan.
 • Systemisch Werk waaronder familie- en organisatieopstellingen waarmee verhelderd wordt welke (niet meer ondersteunende) patronen afkomstig zijn uit het gezin waarin u bent geboren, die zich herhalen in uw priveleven of werk. U ziet hoe u zich vrijer kunt bewegen.
 • Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR): traumabehandeling na schokkende gebeurtenissen en bij beschadiging van het zelfbeeld tijdens de jeugd.
 • Stressmanagement voor herstel van de balans tussen lichaam en geest, draaglast en draagkracht, werk en privé.