Therapie 

Het Latijnse woord 'psyche' betekent 'ziel'. 
De vlinder staat van oudsher symbool voor de psyche/ziel. 
Het woord Parpajon betekent vlinder en is afkomstig uit een Italiaans dialect.
Zoals de rups die uit een cocon kruipt en een vlinder wordt, zijn mensen in staat zich te ont-wikkelen. Door patronen te veranderen die in eerdere fasen van het leven belangrijk waren, maar nu niet meer werken en tot klachten leiden. 

U kunt met uiteenlopende psychische vragen en thema's bij Parpajon terecht.
Mogelijk bent u uit balans geraakt door een levensgebeurtenis als ziekte, geboorte of overlijden. Of u loopt vast in uw relatie, uw werk, door moeite met uw levensfase, gebrek aan zingeving of door een trauma. U kunt last hebben van vermoeidheid, piekeren, moeite met concentreren, angst, depressie, onzekerheid, irritatie of somberheid.
Lichaam, geest en ziel zijn nauw verbonden met elkaar.

Het is voor u misschien niet duidelijk waar uw klachten naar verwijzen en wat u kunt doen om u beter te voelen. Parpajon heeft de intentie naast u te staan en met u te onderzoeken hoe u weer gezond, bezield en in balans kunt leven.

Mensen zeggen na een therapietraject vaak dat ze lessen van het leven hebben geleerd waardoor ze zijn gegroeid en rijker zijn geworden.