Samenwerken

Parpajon is een solopraktijk. Belinda Kersten werkt samen met hulpverleners als huisartsen, collega-psychologen, psychiaters, seksuologen, haptonomen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, loopbaancoaches en organisatieadviseurs.

Belinda maakt onderdeel uit van het therapeutennetwerk van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) voor opvang van mensen die schokkende ervaringen op het werk hebben meegemaakt www.ivp.nl

Er is ook samenwerking met de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
Indien nodig worden zij, met toestemming van u, geraadpleegd voor intervisie, consultatie of (door)verwijzing.

Trainingen worden vaak samen met co-trainers gegeven.
Op deze wijze blijft kennis up to date en is er een uitgebreid netwerk van deskundigheden.

In opdracht van Achmea en een aantal GGz organisaties heeft Belinda een zelfhulpwebsite voor partnerrelatieproblemen geschreven.
Hier kunt u anoniem gebruik van maken
relatieproblemen.mirro.nl

Belinda Kersten is bestuurslid van Stichting Ruimhartig www.ruimhartig.nl
Ruimhartig ondersteunt mensen financieel bij het zetten van een eerste stap op het pad van persoonlijke ontwikkeling.

Belinda Kersten is lid van:

De Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten www.lvvp.info
De Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie www.vgct.nl
De Vereniging voor Emotionally Focussed Therapy  www.eft.nl
Vereniging EMDR Nederland www.emdr.nl
   

Clienten waardeerden de zorg bij Parpajon in 2020 met gemiddeld een 8.5

Indien u ontevreden bent over de behandeling kunt u terecht bij de klachtenregeling van de lvvp   www.lvvp.info/vind-informatie/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Kwaliteit

Vanaf 1 januari 2017 is het middels de Zorgverzekeringswet verplicht voor praktijken om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hier leest u het goedgekeurde GGZ Kwaliteitsstatuut van Parpajon.

visitatieDe praktijk is op 1 december 2016 gevisiteerd door een commissie van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).
Bij deze visitatie is de praktijk getoetst op verschillende kwaliteitscriteria, waaronder dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
De visitatie is met goed resultaat doorlopen.

Parpajon staat ingeschreven bij de KvK onder nr 34292098
BIG nr van B. Kersten GZ psycholoog is 29912697525