Organisaties

Organisaties, leidinggevenden en werknemers kunnen bij Parpajon terecht met vragen over het werk waarbij er aandacht wordt gegeven aan de (inter)menselijke aspecten.
Ook hierbij is het doel de 'ziel' in het werk of de organisatie te brengen, waardoor de energie weer gaat stromen en de inspanningen in het werk vruchten afwerpen.

Parpajon heeft ervaring in de profit en non-profitsector.
Voorbeelden van opdrachten die zijn uitgevoerd:

  • Workshops en trainingen over omgaan met werkstress; mindfulness op de werkvloer; oplossingsgericht werken; persoonlijke effectiviteit; timemanagement; Voluit Werken; Appreciatieve Inquiry (Waardenvol Werken)
  • Teambegeleiding bij conflicten; ter voorbereiding van fusies
  • Organisatieopstellingen als diagnosemiddel en/of oplossingsrichting bij arbeids- en organisatievraagstukken
  • Coaching en intervisie, o.a. aan (huis)artsen, medewerkers van de Gemeente Amsterdam en Slachtofferhulp
  • Functioneringsgesprekken, o.a. in maatschappen met gelijkwaardige maatschapsleden
  • Dagvoorzitterschappen
  • Lezingen

U kunt contact opnemen voor overleg en een programma op maat.